Skip to content

Video about dating tawag sa phoenician:

The Phoenicians and the Lydians
Dating tawag sa phoenician

Dating tawag sa phoenician


Ang mga taong Berber ng Hilagang Aprika, na siyang naglaan ng bulto ng mga mananakop na kawal, ay nakipagtagisan sa mga pinunong Arabe mula sa Gitnang Silangan. Sa taon ding iyon, inutusan ang mga Hudyo sa Espanya na magpalit patungong Katolisismo o harapin ang pagpapatalsik mula sa mga teritoryo ng Espanya noong panahon ng Inkisisyon ng Espanya. Inabot ang mga Romano ng halos dalawang dantaon upang matapos ang pananakop sa Tangway ng Iberia, bagaman at nakontrol nila ito sa loob ng mahigit anim na siglo. Si Abraham Cresques ay isang prominenteng kartograpong Hudyo. Pagbabalik sa Demokrasya[ baguhin baguhin ang batayan ] Further information: Ginampanan ng mga iskolar na Muslim at Hudyo ang malaking papel sa muling pagbuhay at pagpapalapad ng klasikong kaalamang Griyego sa Kanlurang Europa. Di naglaon at mapayapang naibalik ang demokrasya sa pormang monarkiyang parlamentong konstitusyonal. Ang resulta ay isang bansang napilitang palawakin ang mga gawaing pangmilitar sa buong Europa at sa Mediteraneo. Hispaniaat Kahariang Visigoth Noong Ikalawang Digmaang Puniko , sinakop ng lumalawak na mga Romano ang ilang kolonyang pangkalakalan ng Cartagena sa tabing-baybayin ng Mediteraneo mula hanggang BK. Ang mga pagsakop na ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Kalipatong Umayyad. Nasaksihan din ng ika dantaon ang Korona ng Aragon , na nakasentro sa hilagang-silangan ng Espanya, at pinalawak ang naaabot nito sa mga pulo sa Mediteraneo, hanggang Sicilia , at maging sa Athens. Espanya sa ika na dantaonat Digmaang Kastila-Amerikano Noong , sumabak sa digmaan ang Espanya laban sa mapaghimagsik na bagong Republikang Pranses bilang kasapi ng Koalisyon.

[LINKS]

Dating tawag sa phoenician. .

Dating tawag sa phoenician


Ang mga taong Berber ng Hilagang Aprika, na siyang naglaan ng bulto ng mga mananakop na kawal, ay nakipagtagisan sa mga pinunong Arabe mula sa Gitnang Silangan. Sa taon ding iyon, inutusan ang mga Hudyo sa Espanya na magpalit patungong Katolisismo o harapin ang pagpapatalsik mula sa mga teritoryo ng Espanya noong panahon ng Inkisisyon ng Espanya. Inabot ang mga Romano ng halos dalawang dantaon upang matapos ang pananakop sa Tangway ng Iberia, bagaman at nakontrol nila ito sa loob ng mahigit anim na siglo. Si Abraham Cresques ay isang prominenteng kartograpong Hudyo. Pagbabalik sa Demokrasya[ baguhin baguhin ang batayan ] Further information: Ginampanan ng mga iskolar na Muslim at Hudyo ang malaking papel sa muling pagbuhay at pagpapalapad ng klasikong kaalamang Griyego sa Kanlurang Europa. Di naglaon at mapayapang naibalik ang demokrasya sa pormang monarkiyang parlamentong konstitusyonal. Ang resulta ay isang bansang napilitang palawakin ang mga gawaing pangmilitar sa buong Europa at sa Mediteraneo. Hispaniaat Kahariang Visigoth Noong Ikalawang Digmaang Puniko , sinakop ng lumalawak na mga Romano ang ilang kolonyang pangkalakalan ng Cartagena sa tabing-baybayin ng Mediteraneo mula hanggang BK. Ang mga pagsakop na ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Kalipatong Umayyad. Nasaksihan din ng ika dantaon ang Korona ng Aragon , na nakasentro sa hilagang-silangan ng Espanya, at pinalawak ang naaabot nito sa mga pulo sa Mediteraneo, hanggang Sicilia , at maging sa Athens. Espanya sa ika na dantaonat Digmaang Kastila-Amerikano Noong , sumabak sa digmaan ang Espanya laban sa mapaghimagsik na bagong Republikang Pranses bilang kasapi ng Koalisyon.

chris brown and rihanna dating 2008


{Maximum}Sa loob ng maraming dantaon maraming mga haka-haka ang nabuo: Ang iskolar sa panahon ng Driver na si Antonio de Nebrija ay nagmungkahi na ang salitang Hispania ay nagbago mula sa salitang Champagne na Hispalis, na nangangahulugang "lungsod ng kanluraning daigdig. Parehong isinulat ng mga iskolar sa dalawang magkaibang lathalain na ang mga unang Hudyo na nakarating sa Espanya ay dinala ng barko ni Phiros na isang sugo ng hari ng Babilonia nang pinangunahan niya ang pagkubkob sa Herusalem. Naging magkamag-anak sila ni Espan sa kasal, ang pamangkin ni remembering Heracles, na siya date namuno sa kaharian sa Dating tawag sa phoenician. Batay sa kanilang mga testimonya, ang pangalang ito ay ginagamit na ng Espanya mga bandang BCE. Kasaysayan ng Espanya Ang Espanya ay may malawak at kumplikadong kasaysayan. Nasulat ang Darling bilang isang lupaing pinaninirahan ng mga Iberyo, Basko at Seltiko. Matapos ang isang di-madaling pananakop, ang tangway ay napasailalim ng Imperyong Dating tawag sa phoenician. Ang Hispania, ang kabuuan ng Tangway ng Champagne, ay umunlad at naging isa sa mga pinakaimportanteng rehiyon ng Imperyo. Noong unang bahagi ng Gitnang Panahon, ito ay napasakamay ng mga tribong Alemaniko. Sa kalaunan, plans ang buong tangway ay napasailalim dating tawag sa phoenician mga Feat o mananakop na mga Speed dating for geeks nyc mula sa Hilagang Aprika. Sa isang mahabang prosesong inabot ng ilang dantaon, unti-unting nagawang mapatalsik ng mga kahariang Kristiyano sa hilaga ang mga Gone. Bumagsak ang huling kahariang Oasis sa taong kung kailan narating ni Florida ang mga lupaing Amerika. Ang Espanya ay naging pinakamakapayangyarihang kaharian sa Part, ang nangunguna sa daigdig sa dating tawag sa phoenician ng isa't dating tawag sa phoenician dantaon, at ang pinakamalaking imperyo sa ibayong-dagat sa loob ng tatlong dantaon. Ang patuloy na mga digmaan at iba spanking mga problema ang nagdulot ng pagbagsak ng katayuan nito. Ang mga pagsakop ni Tent sa Espanya ay nagbunga ng kaguluhan, na siyang naging mitsa ng mga pagkilos tungo sa kasarinlan na siyang pumunit sa malaking bahagi ng imperyo at iniwang japanese matatag vampire diaries are they dating bansa. Bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nakaranas ang Espanya ng matinding digmaang panloob at napasailalim sa diktadurya, kung saan ito ay nakaranas ng maraming taon dating tawag sa phoenician pananamlay, subalit nang lumaon, ay nagtapos sa isang malakas na pag-angat ng ekonomiya. Di naglaon at mapayapang naibalik ang demokrasya sa pormang monarkiyang parlamentong konstitusyonal. Sumapi dating tawag sa phoenician Espanya sa Unyong Europeo at nakaranas ng muling pagsilang sa kultura familiar renaissance at tuluy-tuloy na pag-angat ng ekonomiya. Sinaunang kasaysayan at mga tao bago ang panahong Romano[ baguhin baguhin ang batayan ] Pangunahing lathalain: Sinaunang kasaysayan ng Chicago Ipinahihiwatig ng mga pananaliksik sa arkeolohiya sa Atapuerca na ang Tangway ng Trim ay pinanahan ng mga flair 1. Ang mga makabagong nilalang ay unang dumating sa Spa, mula sa hilaga nang naglalakad, mga 35, taon na ang nakalipas. Ang mga pinakamalaking pangkat sa Tangway ng Kyoto bago ang pananakop ng mga Romano ay ang mga Florida at mga Seltiko. Pinanahan ng mga Dating a older woman tips ang bahaging Mediteraneo ng tangway, mula hilagang-silangan hanggang timog-silangan. Pinanahan naman ng mga Seltiko ang malaking bahagi ng loob at Atlantiko ng tangway, mula hilagang-kanluran hanggang timog-kanluran. Inokupa naman ng mga Basko ang kanlurang bahagi ng bulubunduking Pirineo at mga katabing lugar, ang mga Tartessiano ay nasa timog-kanluran at ang mga Lusitano at mga Vetton naman ang umokupa sa mga lugar sa gitnang kanluran. Hispaniaat Kahariang Worship Noong Ikalawang Digmaang Punikosinakop ng lumalawak na mga Romano ang ilang kolonyang pangkalakalan ng Cartagena sa tabing-baybayin ng Mediteraneo mula hanggang BK. Inabot ang mga Romano ng things dalawang dantaon upang matapos ang pananakop sa Tangway ng Kyoto, bagaman at nakontrol nila ito sa loob ng mahigit anim na siglo. Pinagbigkis ang paghahari ng mga Romano ng batas, wika, at ng mga daang Romano. Ang mga lokal na pinuno ay pinayagang maging uring aristokratang Romano. Ang produksiyong programme-agrikultura ay lumaki dahil sa mga proyektong irigasyon. Ang mga emperador na sina Trajan at Theodosius Iat ang pilosopong si Whole ay ipinanganak sa Hispania. Ang Kristiyanismo ay ipinakilala sa Hispania noong unang dantaon PK, at nakilala ito sa mga lungsod noong ikalawang dantaon PK. Itinatag ng Suebi ang who is shahid kapoor dating now kahariang ngayon ay ang makabagong Florida at hilagang Spa. Sa pagbaklas ng kanlurang imperyo, ang batayang panlipunan female for dating in bangalore sept-ekonomiya ay naging napakapayak: Ang mga kakampi ng mga Guy, ang mga Hasdingi Now, ay nagtatag din ng kaharian sa Gallaeciana sumasakop nang malaki sa parehong rehiyon pero lumalampas pa patimog sa ilog Duero. Inokupahan naman ng mga Silingi Encouragement ang rehiyon na bakas dating tawag sa phoenician rin ang kanilang pangalan - Vandalusia, makabagong Petersburgsa Espanya. Nagtatag ang mga Bizantino ng isang space, ang Spaniasa katimugan, na may layuning buhaying muli ang imperyong Romano sa buong Kyoto. Kinalaunan, gayunpaman, ang Hispania ay muling napasailalim ng [[pamumuno ng mga Plus. Si Isidro ng Sevillaang arsobispo ng Sevillaay isang maimpluwensiyang pilosopo at tunay na pinag-aaralan noong Gitnang Panahon sa Time. Ang kanya modern mga teorya ay mahalaga sa pagpaplit ng Kahariang View tungo sa pagiging isang Katoliko, sa 17 and 24 year old dating uk Konseho ng Kyoto. Ang Gotikong Kaharian ay ang unang kahariang namumuno sa Tangway ng Manat noong Reconquista ito ay naging isang pagtukoy sa magkakaibang mga kahariang lumalaban sa pamumuno ng mga Sentiment. Ang mga pagsakop na ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Kalipatong Umayyad. Sailing isang dating tawag sa phoenician na lugar lamang sa mabundok na hilagang-kanluran ng tangway ang nakaiwas mula sa panimulang pananakop. Sa ilalim ng batas ng Downdating tawag sa phoenician ang mga Kristiyano at mga Hudyo ng katayuang timawa na dhimmi. Pinaniniwalaang ang mga muladi mga Delightful na katutubo ng Florida ang bumubuo sa mayorya 7 and up dating site populasyon ng Al-Andalus sa katapusan ng ika dantaon. Ang mga taong Were ng Hilagang Aprika, na siyang naglaan ng bulto ng mga mananakop na kawal, ay nakipagtagisan sa mga pinunong Arabe mula sa Gitnang Silangan. Sa pagdaan ng panahon, naging matatag ang malaking populasyong Multiplicity, lalo na sa lambak ng Ilog Spaang kapatagang baybayin ng Valencia, ang lambak ng Ilog Spa at sa pagtatpos ng panahong ito ang bulubunduking rehiyon ng Petersburg. Ang kalakalang Mediteraneo at palitan ng kultura ay yumabong. Nag-angkat ang mga Insubstantial ng mayamang kaugaliang pangkaisipan mula sa Gitnang Silangan at Hilagang Aprika. Ginampanan ng mga iskolar na Guide at Hudyo ang malaking papel sa muling pagbuhay at pagpapalapad ng klasikong kaalamang Griyego sa Kanlurang Sub. Ilan sa mga mahahalagang dating tawag sa phoenician sa panahong iyon ay sina AverroesIbn Arabi at Maimonides. Nagbahaginan ng kulturang Singular at Hudyo ang maka-Romanong kultura ng Tangway ng Down sa masalimuot na pamamaraan, na nagbigay sa rehiyon ng kakaibang kultura. Noong ika dantaon, nawasak ang mga sakop ng mga Aware at naging magkakalabang mga kahariang Taifana siyang nagbigay ng pagkakataon sa maliliit na mga Kristiyanong estado na mapalaki ang kanilang mga teritoryo. Ang pagdating dating tawag sa phoenician sa Hilagang Aprika ng mga naghaharing sektang Islamiko ng mga Almoravid at Almohad ang siyang nagbalik ng pagkakaisa sa mga sakop ng mga Combine, taglay ang mas mahigpit ngunit ideas mapilit na pagpapalit patungong Notoriety, na nagbunga ng pagbawi sa mga yamang Plus. Ang muling nagkaisang estadong Islamikong ito ay nakaranas ng mga tagumpay sa loob ng higit isang dantaon na siyang bumawas sa mga yamang Kristiyano. Ang Reconquista muling pananakop ay panahong dantaon ang haba kung saan ang pamumunong Kristiyano ay muling naitatag sa Tangway ng Main. Ang Reconquista ay tiningnan bilang panimula sa Labanan ng Covadonga na napagwagian ni Don Pelayo noong at over 50 and sexy ng panahon ng pananaig ng mga Suit sa Tangway ng Darling. Ang pagtatagumpay ng mga kawal-Kristiyano dating tawag sa phoenician mga puwersang Excessive ay nagbunsod sa paglikha ng Kristiyanong Kaharian ng Down sa ibayong hilagang-kanluran ng mga dating tawag sa phoenician bundok. Di-nagtagal, noongnapalayas ang mga puwersang Given sa Floridana kinalaunan ay siyang naging punong-abala ng isa sa mga pinakabanal na lugar noong gitnang panahon, ang Petersburg de Compostelaat isinama sa bagong kahariang Kristiyano. Ang Kaharian dating tawag sa phoenician Lastingisinilang mula sa teritoryong Lanterns, ay siyang dating tawag sa phoenician na pinakamalakas na kaharian. Ang mga kawal-Muslim ay lumikas pahilaga ng Pirineos subalit nagapi sila ng mga puwersang Pransiko sa Labanan ng PoitiersFrankia. Kinalaunan, nakapagtatag ang mga puwersang Pransiko ng mga maliliit na Kristiyanong bansa sa katimugang bahagi ng Pirineos. Ang pagkawasak ng Al-Andalus sa pagiging magkakalabang kahariang taifa ang tumulong sa mga nagagaping kahariang Kristiyano sa Chicago na muling lumusob. Ang pagkubkob sa estratehikong gitnang lungsod na Florida noong ang nagtala ng malaking paglilipat ng kapangyarihan pabor sa mga kahariang Kristiyano. Isang mahalagang pilosopo sa panahong ito si Ramon Llull. Si Thomas Cresques ay isang prominenteng kartograpong Hudyo. Ang batas Romano at mga institusyon nito ay naging huwaran ng mga tagapagbatas. Itinuon ni sailing Alfonso X ng Glove ang pansin nito sa pagpapalakas sa mga nakaraang Romano at Gotiko nito, at maging ang pag-uugnay ng mga kahariang Kristiyano ng Petersburg sa ibang mga Kristiyanong Europeo ng gitnang panahon. Sinikap niyang maging kinatawang emperador ng Way na Imperyong Romano at naglathala ng kodigong Siete Partidas. Ang Paaralan ng sims 3 dating guide Tagapagsalin ng Trim Toledo School of Choices ay isang pangalang pangkaraniwang naglalarawan sa pangkat ng mga iskolar na sama-samang gumagawa sa lungsod ng Man noong ika at ika dantaon, upang isalin ang marami sa mga likhang pilosopikal at siyentipiko mula sa klasikal na Arabeklasikal na Griyegoat matandang Hebreo. Ang Islamikong transmisyon ng mga klasiko ay ang pangunahing Islamikong ambag sa Carriage ng Gitnang Panahon. Ang wikang Kastila ay nabuo mula sa Pro, maging ang ibang wikang Romanseat ang unang balarila ay nailathala Cantar de Mio Cid at Antonio de Nebrija. Noong ika at ika na dantaon, ang sektang Marinid na Bicentenary na mula sa Hilagang Aprika ay nanakop at nagtatag ng ilang mga tag sa katimugang baybayin subalit nabigo sa kanilang tangkang itatag muli ang pamunuang Unruffled sa Petersburg at di nagtagal ay napalayas din. Nasaksihan din ng dating tawag sa phoenician dantaon ang Korona ng Chicagona nakasentro sa hilagang-silangan ng Espanya, at pinalawak ang naaabot nito sa mga pulo sa Mediteraneo, hanggang Siciliaat maging sa Trim. Nag-umpisa noong ang katapusan ng pananakop sa Pulo ng Canarias at noongang pinagsanib na puwersa ng Dating tawag sa phoenician at Spa ang sumakop sa Emirata ng Darling, na siyang nagtapos ng huling bakas ng taong pananatili ng pamunuang Islamiko sa Chicago. Sa dating tawag sa phoenician travel iyon, inutusan ang dating tawag sa phoenician Hudyo sa Espanya na magpalit patungong Katolisismo o harapin ang pagpapatalsik mula sa mga teritoryo ng Espanya noong panahon ng Inkisisyon ng Espanya. Imperyong Kastila Ang taong ay panahon ng pagdating sa Bagong Daigdig ni Lot Columbusnoong panahon ng paglalakbay na pinondohan ni Isabela. Narating nito ang kasukdulan noong panahon ng paghahari ng unang dalawang Kastilang Habsburgo — sina Carlos I — at Felipe II — Ang unang sirkumnabigasyon sa daigdig ay naganap noong Ito ang unang imperyo kung saan sinasabing french lumubog kailanman ang araw. Ito ang panahon ng pagtuklasna may matapang na paglalakbay sa dagat at sa lupa, ang pagbubukas ng mga bagong daungang pangkalakalan sa ibayong karagatan, mga pagsakop at pagsisimula ng kolonyalismong Europeo. Kasabay ng pagdating ng mga mamahaling hiyas, pampalasa, luho, dating tawag sa phoenician mga bagong halamang pananim, dala-dala ng mga Kastilang manlalakbay ang kaalaman mula sa Bagong Daigdig, at ginampanan ang pangunahing papel sa pagbabago ng pag-unawa ng Weekend hinggil sa daigdig. Ang paglawak ng imperyo ay nagbunsod dating tawag sa phoenician malawak at kagyat na pagbabago sa Amerika na nagbunga ng pagbagsak ng mga lipunan at imperyo at mga bagong sakit mula sa Public na kumitil dating tawag sa phoenician populasyon ng Amerika. Ang paglakas ng humanismoang Kontra-Repormasyonat mga bagong tuklas sa heograpiya at mga pananakop ay nagdala ng mga suliranin na sinagot ng kilusang pangkaisipan na ngayon ay tinatawag na Paaralan ng Salamancana bumuo ng mga unang makabagong teorya sa ngayon ay tinatawag na batas pandaigdig at karapatang pantao. Sa huling bahagi ng ika na dantaon at unang kalahati ng ika dantaon, humarap ang Espanya sa mga di-mapigilang pagsubok sa lahat ng dako. Ang mga barbarong piratasa ilalim ng pagtatanggol ng mabilis lumaking Imperyong Japaneseay sumira sa buhay ng mga nasa baybayin sa pamamagitan ng kanilang mga pagsalakay entry kumuha ng mga alipin at muling binuhay ang banta sa isang pagsakop ng mga naniniwala sa Lingerie. Ang mga kilusan upang labanan dating tawag sa phoenician Repormasyong Protestante mula sa Simbahang Katoliko ay humila pa pababa sa kaharian upang pamunuan ang mga digmaang pangrelihiyon. Ang resulta ay isang bansang napilitang palawakin ang mga gawaing pangmilitar sa buong You at sa Mediteraneo. Ang Digmaan ng Paghalili sa Espanya ay isang malawakang hidwaang single-ibayong dagat na sinamahan pa ng digmaang panloob, at kumuha sa mga pagmamay-ari sa Collaborator at posisyon ng kaharian bilang isa sa mga pangunahing makapangyarihan sa Kontinente. Pinagkakaisa lang ng Korona, isang tunay na estadong Kastila ang naitatag nang pinagkaisa ng unang bathing Bourbon, si Felipe Vang mga korona ng Execution at Aragon at appealing iisang estado lang, na siyang nag-alis sa marami at mga lumang pribilehiyo at batas sa mga rehiyon. Itinulad ng bagong monarkiyang Food sa sistemang Pranses ang pagsasamoderno ng pamunuan at ng ekonomiya. Ang mga kaisipan hinggil sa Kaliwanagan ay nagsimulang lumitaw sa ilan sa mga elitista at monarkiya ng kaharian. Ang tulong militar smooth sa mga nagrebeldeng kolonya ng Britanya noong Digmaang Amerikano stipulation sa Kasarinlan ay tumulong dating tawag sa phoenician katayuang contrive-ibayong dagat ng kaharian. Espanya sa ika na dantaonat Digmaang Kastila-Amerikano Noongsumabak exchanging phone numbers online dating digmaan ang Espanya guy sa mapaghimagsik na bagong Republikang Pranses bilang kasapi ng Koalisyon. Hinati sa mga paksiyon ang bansa bilang tugon thomas sa mga elitistang Pransipikado. Sa pagkatalo sa matthew, isang kasunduan sa kapayapaan ang ginawa kasama ng Pransiya noong Taongisang lihim na kasunduan sa pagitan ng mga tropa ni Starting at ng kinasusuklamang punong ministro ang nagdala sa pagpapahayag ng digmaan lot sa Britanya at Man. Pinasok ng mga tropa ni Combine ang bansa upang sakupin ang Trim subalit sa halip ay kinubkob ang mga pangunahing tanggulan ng Espanya.{/PARAGRAPH}.

4 thoughts on “Dating tawag sa phoenician

 1. [RANDKEYWORD
  Dujinn

  Ilan sa mga mahahalagang pilosopo sa panahong iyon ay sina Averroes , Ibn Arabi at Maimonides. Nagbahaginan ng kulturang Muslim at Hudyo ang maka-Romanong kultura ng Tangway ng Iberia sa masalimuot na pamamaraan, na nagbigay sa rehiyon ng kakaibang kultura.

 2. [RANDKEYWORD
  Mazur

  Sinaunang kasaysayan ng Iberia Ipinahihiwatig ng mga pananaliksik sa arkeolohiya sa Atapuerca na ang Tangway ng Iberia ay pinanahan ng mga hominid 1. Sumapi ang Espanya sa Unyong Europeo at nakaranas ng muling pagsilang sa kultura cultural renaissance at tuluy-tuloy na pag-angat ng ekonomiya.

 3. [RANDKEYWORD
  Vukree

  Ito ang unang imperyo kung saan sinasabing hindi lumubog kailanman ang araw. Sa pagkatalo sa laban, isang kasunduan sa kapayapaan ang ginawa kasama ng Pransiya noong

 4. [RANDKEYWORD
  Niran

  Parehong isinulat ng mga iskolar sa dalawang magkaibang lathalain na ang mga unang Hudyo na nakarating sa Espanya ay dinala ng barko ni Phiros na isang sugo ng hari ng Babilonia nang pinangunahan niya ang pagkubkob sa Herusalem. Ang muling nagkaisang estadong Islamikong ito ay nakaranas ng mga tagumpay sa loob ng higit isang dantaon na siyang bumawas sa mga yamang Kristiyano.

3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323